Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Cấp Dẫn - Phú Thọ

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Gốc > Đề thi > (15 thư mục)


Toán học (7 bài)
Word-logo-small

ĐỀ HSG TOAN 9 HẠ HÒA 2014-2015

Ngày gửi: 2021-05-15 15:28:45

Word-logo-small

ĐỀ HSG TOÁN 9 THANH THỦY 2014...

Ngày gửi: 2021-05-15 15:14:52

Word-logo-small

ĐỀ HSG TOÁN 9 TAM NÔNG 2014-2015

Ngày gửi: 2021-05-15 15:07:34

Word-logo-small

DE THI+DAP AN MON TOÁN HSG LO...

Ngày gửi: 2021-05-15 14:56:17


Vật lý (4 bài)
Word-logo-small

ĐỀ HSG LÝ9 HẠ HÒA 2014-2015

Ngày gửi: 2021-05-15 15:34:29

Word-logo-small

ĐỀ HSG VẬT LÝ 9 THANH THỦY 2...

Ngày gửi: 2021-05-15 15:15:25

Word-logo-small

ĐỀ THI + ĐÁP ÁN HSG MÔN VẬT ...

Ngày gửi: 2021-05-15 14:58:50

Word-logo-small

Đề thi chọn HSG

Ngày gửi: 2021-05-15 14:42:36


Hóa học (5 bài)
Word-logo-small

ĐỀ HSG HÓA 9 HẠ HÒA 2014-2015

Ngày gửi: 2021-05-15 15:30:29

Word-logo-small

ĐỀ HSG HÓA 9 THANH THỦY 2014-...

Ngày gửi: 2021-05-15 15:16:04

Word-logo-small

ĐỀ HSG HÓA 9 TAM NÔNG 2014-2015

Ngày gửi: 2021-05-15 15:09:07

Word-logo-small

ĐỀ THI + ĐÁP ÁN HSG MÔN HÓA ...

Ngày gửi: 2021-05-15 14:59:26


Sinh học (6 bài)
Word-logo-small

ĐỀ HSG SINH 9 HẠ HÒA 2014-2015

Ngày gửi: 2021-05-15 15:29:17

Word-logo-small

ĐỀ HSG SINH 9 THANH THỦY 2014...

Ngày gửi: 2021-05-15 15:16:32

Word-logo-small

ĐỀ HSG SINH 9 TAM NÔNG 2014-2015

Ngày gửi: 2021-05-15 15:09:53

Word-logo-small

ĐỀ HSG SINH 9 THANH BA 2016-2017

Ngày gửi: 2021-05-15 15:01:23


Lịch sử (5 bài)
Word-logo-small

ĐỀ HSG SỬ 9 HẠ HÒA 2014-2015

Ngày gửi: 2021-05-15 15:31:23

Word-logo-small

ĐỀ HSG sử 9 THANH THỦY 2014-2015

Ngày gửi: 2021-05-15 15:17:37

Word-logo-small

ĐỀ HSG SỬ 9 TAM NÔNG 2014-2015

Ngày gửi: 2021-05-15 15:10:56

Word-logo-small

DE THI+DAP AN MON SU HSG LOP ...

Ngày gửi: 2021-05-15 14:54:03


Địa lý (5 bài)
Word-logo-small

ĐỀ HSG ĐỊA 9 HẠ HÒA 2014-2015

Ngày gửi: 2021-05-15 15:29:53

Word-logo-small

ĐỀ HSG địa 9 THANH THỦY 2014-...

Ngày gửi: 2021-05-15 15:18:35

Pdf-small

ĐỀ HSG ĐỊA 9 TAM NÔNG 2014-2015

Ngày gửi: 2021-05-15 15:11:29

Word-logo-small

ĐỀ THI + ĐÁP ÁN HSG MÔN ĐỊA ...

Ngày gửi: 2021-05-15 14:57:58


Ngữ văn (5 bài)
Word-logo-small

ĐỀ HSG VĂN 9 HẠ HÒA 2014-2015

Ngày gửi: 2021-05-15 15:34:03

Word-logo-small

ĐỀ HSG văn 9 THANH THỦY 2014-...

Ngày gửi: 2021-05-15 15:19:03

Word-logo-small

ĐỀ HSG NGỮ VĂN 9 TAM NÔNG 201...

Ngày gửi: 2021-05-15 15:12:02

Word-logo-small

ĐỀ HSG VĂN 9 THANH BA 2016-2017

Ngày gửi: 2021-05-15 14:53:27


GDCD - GDNGLL (0 bài)

Âm nhạc (0 bài)

Mỹ thuật (0 bài)

Thể dục (0 bài)

Công nghệ (0 bài)

Tin học (3 bài)
Word-logo-small

Tin học 9.ĐỀ HSG TIN 9 HẠ HÒA...

Ngày gửi: 2021-05-15 15:33:30

Word-logo-small

ĐỀ HSG Tin học 9 THANH THỦY 2...

Ngày gửi: 2021-05-15 15:22:50

Word-logo-small

Đề thi chọn HSG phù ninh 2014...

Ngày gửi: 2021-05-15 14:41:07


Ngoại ngữ (6 bài)
Word-logo-small

ĐỀ HSG ANH 9 THANH SƠN 2014-2015

Ngày gửi: 2021-05-15 15:38:43

Word-logo-small

ĐỀ HSG ANH 9 HẠ HÒA 2014-2015

Ngày gửi: 2021-05-15 15:28:19

Word-logo-small

ĐỀ HSG anh 9 THANH THỦY 2014-...

Ngày gửi: 2021-05-15 15:24:08

Pdf-small

ĐỀ HSG ANH 9 TAM NÔNG 2014-2015

Ngày gửi: 2021-05-15 15:06:39